วัดโทกค่า ตำบลแดนชุมพล อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นวัดที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องจากคณะศรัทธาในหมู่บ้านและต่างจังหวัด ผมได้มีโอกาสได้เข้าไปบันทึกภาพวันที่ศรัทธาจากกรุงเทพได้มีการถวายพระพุทธรูป และมีโอกาสได้ถามเรื่องราวประวัติปรากฎว่าทางวัดยังไม่ได้ทำประวัติจึงฝากให้ทางผู้นำช่วยกันทำขึ้นมาครับเพื่อลูกหลานจะได้ศึกษาเรียนรู้ถึงเรื่องราวในชุมชนฝากทางอำเภอสองช่วยประสานด้วยนะครับ

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•อังคาร•ที่ 15 •พฤษภาคม• 2012 เวลา 07:59 น.• )